Płaskostopie

[REKLAMA]

Płaskostopie jest najczęściej występującą deformacją stopy. Z dolegliwością tą boryka się około 40% społeczeństwa. Przyczyn należy upatrywać m. in. w wadach wrodzony, ale też w nadwadze, niewłaściwym doborze obuwia (w tym butów na wysokim obcasie) oraz wymuszonym wielogodzinnym staniu na twardej powierzchni. Nie jest to jednak deformacja, z którą trzeba się zmagać do końca życia. Można skutecznie ją leczyć i tym samym wyeliminować towarzyszący obrzęk, ból ( w tym ból całych nóg i kręgosłupa) oraz stany zapalne.

Wkładki ortopedyczne, a rodzaje płaskostopia

Wyróżnia się dwa rodzaje płaskostopia, które wymagają zastosowania odmiennych wkładek ortopedycznych, aby leczenie było skuteczne:
– płaskostopie podłużne polega na obniżeniu lub zaniku łuku podłużnego stopy (łuku przyśrodkowego tzw. dynamicznego), w efekcie czego cała podeszwa dotyka powierzchni, co przy naturalnym (fizjologicznym) ukształtowaniu sklepienia nie powinno mieć miejsca. Przy tego typu deformacji zaleca się wkładki z podniesieniem od strony wewnętrznej;
– płaskostopie poprzeczne polega na obniżeniu lub zaniku sklepienia poprzecznego przedniego stopy, w efekcie czego stopa staje się szersza i nieelastyczna. Przy tego typu deformacji zaleca się wkładki z pelotą w przedniej środkowej części;
– płaskostopie podłużono-poprzeczne polega na obniżeniu lub zaniku zarówno łuku podłużnego, jak i poprzecznego stopy. Przy tego typu deformacji zaleca się wkładki podniesione z boku oraz w środku.
Właściwy dobór wkładek ortopedycznych możliwy jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem ortopedą, który po wykonaniu badania podkoskopowego wskaże, jaki rodzaj wkładki należy zastosować.
Badanie można także wykonać w niektórych sklepach ortopedycznych. Polega ono na nieruchomym ustawieniu się na płycie, która przeanalizuje punkty, w jakich stopa styka się z podłożem. Przy prawidłowym ukształtowaniu łuków stopy są to: pięta, głowa pierwszej kości śródstopia oraz głowa piątej kości śródstopia. Jakakolwiek odmienność jest wskazaniem do leczenia.

Wkładki ortopedyczne – skuteczność leczenia płaskostopia

Wkładki ortopedyczne umożliwiają korygowanie układu kości stopy. Nie spowodują jednak wzmocnienia mięśni i więzadeł, dlatego konieczne jest dodatkowo wykonywanie odpowiednich ćwiczeń wzmacniających. Ważne jest także to, że korekta układu mięśniowo-więzadłowego stopy ma sens wyłącznie we wczesnym okresie rozwoju człowieka.
Odpowiedni dobór wkładek, znacząco wpływa na zmniejszenie obrzęków i bólu, jaki zwykle towarzyszy osobom z płaskostopiem podczas długotrwałego stania czy chodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *