Czy aparat słuchowy można odliczyć od podatku?

[REKLAMA]

Odliczenia sprzętów rehabilitacyjnych od podatku są możliwe, ale są też dość skomplikowane, dlatego wiele osób albo nie wie, że ma do takich ulg prawo albo po prostu ich nie rozlicza ze względu na konieczność wypełnienia innych rubryk w PIT niż zwykle. Co ciekawe nie tylko sprzęty takie jak aparat słuchowy można odliczyć od podatku. Także zakup baterii do niego i wszelkie naprawy. Jakie jeszcze sprzęty można odliczyć i kto ma do tego prawo?

Komu przysługuje odliczenie?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym, które mogą się wylegitymować dokumentami takimi jak:

– orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności wydanym przez organy orzekające,

– decyzja o przyznaniu renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,

– decyzja o przyznaniu renty socjalnej lub renty szkoleniowej,

– orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby nieletniej, która nie ukończyła jeszcze 16 roku życia.

Odliczenie przysługuje też osobom, które mają na utrzymaniu w obrębie gospodarstwa domowego osoby niepełnosprawne jak np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo itd. Ale w danym roku podatkowym, za który chcemy dokonać odliczenia taka osoba niepełnosprawna nie może mieć dochodu wyższego niż 9 120 złotych. Żeby odliczyć sprzęty rehabilitacyjne, w tym na przykład aparat słuchowy trzeba złożyć PIT/O.

Odliczenie aparatu słuchowego od podatku

Na mocy artykułu 26 ustęp 1 punkt 6 ustawy o PIT można nie tylko odliczyć kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne, ale też wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Oznacza to, że także aparat słuchowy, który jest urządzeniem „ułatwiającym wykonywanie czynności” można odliczyć od podatku. Jednak czy tylko sam zakup aparatu można odliczyć?

Tutaj trzeba powołać się na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2010 r. – nr IBPBII/1/415-422/10/ASz. Ponieważ została ona wydana w konkretnej, indywidualnej sprawie nie oznacza to, że i dla nas interpretacja będzie taka sama. Jednak na podstawie tej interpretacji można rozumieć, że zarówno aparat słuchowy jak i baterie, które stanowią jego integralną część i bez nich aparat nie spełnia swojej podstawowej funkcji mogą być zaliczane jako „urządzenie ułatwiające czynności”. A zatem i aparat słuchowy i baterie można odliczyć. Również serwis urządzenia czy naprawa w celu zachowania urządzenia w stanie używalności może być odliczona. Dokładnie o wydatkach na ten cel można przeczytać w artykule 26 ustęp 7a punkt 3 ustawy o PIT.

Kiedy nie można dokonać odliczenia wydatków rehabilitacyjnych od podatku?

Po pierwsze poniesione wydatki muszą nastąpić w roku za który się rozliczamy z urzędem skarbowym. Po drugie, gdy wydatki były częściowo dofinansowane z funduszy np. NFZ, można odliczyć tylko różnicą między poniesionymi przez siebie wydatkami, a kwotą dofinansowania z funduszu.

Niestety wydatków nie można odliczyć, kiedy zostały nam zwrócone albo zostały sfinansowane z funduszy i środków takich jak:

– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

– zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– NFZ,

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oprócz tego nie można ich także odliczyć, jeśli już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie albo zostały odliczone od przychodu na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ponieważ już obniżyły sam podatek dochodowym albo też otrzymaliśmy już zwrot poniesionych kosztów, dlatego nie możemy dostać ulgi drugi raz na to samo.

Źródło: Strefasluchu.pl – Protetyk słuchu

Jeden komentarz do “Czy aparat słuchowy można odliczyć od podatku?

  • 21 marca 2021 o 22:37
    Bezpośredni odnośnik

    Czyli mam rozumieć że jeżeli NFZ i PCPR sfinansowały moje aparaty słuchowe to rozliczeniu za rok 2021nie będę mogła odliczyć jako ulgi.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *