Ciśnienie tętnicze krwi i metody jego pomiaru

[REKLAMA]

Metod mierzenia ciśnienia tętniczego krwi jest bardzo wiele. Pierwsze metody zostały opracowane już w XVIII wieku i opierał się na ocenie ciśnienia zamknięcia tętnicy ramiennej. W chwili obecnej najczęściej mierzy się ciśnienie metodą oscylometryczną, a w warunkach OIOM-u, metodą bezpośrednią.

Skąd w ogóle bierze się ciśnienie krwi?

Żeby aparat do mierzenia ciśnienia mógł odczytać wyniki organizm musi utrzymywać ciśnienie na tyle wysokie, aby możliwe było usłyszenie tętnienia lub wykrycie drgań tętnicy za pośrednictwem czujników w aparacie. Ciśnienie uzyskiwane jest za pośrednictwem skurczu serca oraz podatności tętnic naszego organizmu -przede wszystkim aorty oraz stanu rozszerzenia lub zwężenia tętnic obwodowych w narządach i skórze. Bardzo ważnym narządem pod kątem kontroli ciśnienia tętniczego są również nerki, gdzie działa najważniejszy układ regulujący gospodarkę elektrolitową i ciśnienie krwi.

Jakie są metody pomiaru ciśnienia tętniczego?

Pierwsze metody uznawane są za referencyjne. Zaciskając manometrem kończynę – najczęściej ramię, a więc i zamykając naczynie rozpoczynamy pomiar. Wraz ze spadkiem ciśnienia w manometrze w pewnym momencie zaczynają być słyszane tętnienia w miejscu ucisku – odpowiada to ciśnieniu skurczowemu. W momencie dalszego spadku ciśnienia tętniczego w końcu przestajemy słyszeć tętnienie – w tym miejscu odczytujemy z manometru ciśnienie rozkurczowe. Do takiego pomiaru konieczny jest jednak aparat do mierzenia ciśnienia oraz najprostszy stetoskop.

Metoda oscylometrycznego pomiaru ciśnienia

Powszechnie znana metoda pomiaru ciśnienia tętniczego opiera się na ocenie drgań naczyń przez aparat, który analizuje napięcie tętna, wysokość ciśnienia, w razie potrzeby korygując pomiar za pomocą dopompowania dodatkowych ilości powietrza. Jest to pomiar szybki i możliwy do przeprowadzenia samodzielnie, a aparat do mierzenia ciśnienia może być na tyle mały, aby umożliwiał pomiar ciśnienia na nadgarstku. Jest to jednak metoda wysoce podatna na błędy i wymagająca właściwej techniki pomiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *