Przyczyny i etapy choroby Alzheimera

Zespoły otępienne występują przede wszystkim u osób powyżej 65. roku życia i stają się stopniowo jednym z największych problemów medycznych i społecznych naszych czasów. Dowiedz się więcej o chorobie Alzheimera, która jest najczęstszą chorobą powodującą otępienie.

Choroba Alzheimera jest najczęstszą w Polsce i na świecie postacią demencji (otępienia) i powoduje 60-70% jej przypadków.  Charakteryzuje się postępującym spadkiem funkcji poznawczych, czyli innymi słowy stopniową utratą pamięci, zaburzeniami mowy, orientacji i zdolności uczenia się. Dotyka głównie osoby, które ukończyły 65. rok życia, a jej objawy często mylone są z naturalnym spadkiem sprawności umysłowej z wiekiem. W przypadku choroby Alzheimera proces ten zachodzi jednak znacznie szybciej ze względu na postępujące zmiany w mózgu. Niestety na chwilę obecną choroba Alzheimera pozostaje nieuleczalna.

Co powoduje chorobę Alzheimera?

Przyczyna choroby Alzheimera nie została jak dotychczas ustalona. Dlatego wpisując w wyszukiwarkę hasło Alzheimer przyczyny nie otrzymamy jednoznacznej odpowiedzi, a jedynie informację o czynnikach ryzyka zwiększających szanse jej wystąpienia. Wśród nich jako pierwsze pojawiają się mutacje w obrębie konkretnych genów. Ponadto znaleźć możemy także informacje, że jej częstość rośnie wraz z wiekiem, a także u osób płci żeńskiej, posiadających członka rodziny z tą samą chorobą, z niskim wykształceniem i żyjących w samotności.

Choroba Alzheimera i jej etapy

Choroba Alzheimera postępuje stopniowo, tak jak stopniowo ulegają zwyrodnieniu komórki odpowiedzialne za pamięć i orientację. Wczesny jej etap jest często niezauważany. Objawia się problemami z pamięcią krótkotrwałą, znalezieniem słów, a także nieznaczną utratę orientacji czasowej czy pojawiającym się poczuciem zagubienia w znanych miejscach. Kłopotliwe może stać się także podejmowanie decyzji i zarządzaniem finansami osobistymi i wykonywanie skomplikowanych zadań domowych. W ciągu ok. 2 lat zaczynają być już jednak wyraźnie zauważalne nietypowe zachowania i ograniczenia. Dochodzi do zapominania nie tylko sytuacji, ale także osób, zdarzają się epizody gubienia w znanych miejscach, w tym w domu. Bliscy mogą zaobserwować także u chorego niewytłumaczalne wędrówki, powtarzanie pytań, zaburzenia snu, omamy i urojenia. Konieczna staje się pomoc w niektórych czynnościach dnia codziennego. W ciągu kolejnych 5 lat osoba chora staje się całkowicie zależna od bliskich. Występują trudności ze zrozumieniem tego, co dzieje się wokół, krewni postrzegani są jako obce, nieznane osoby, a utrzymanie moczu, stolca czy samodzielna, codzienna toaleta stają się niemożliwe.

Choroba Alzheimera a żywienie

We wczesnych stadiach choroby u chorego mogą pojawić się problemy z robieniem zakupów, przechowywaniem i przygotowywaniem posiłków. Może on także zwyczajne zapominać o tym czy posiłek został zjedzony lub czy wypił jakieś płyny w ciągu dnia. W miarę postępu choroby dochodzi do utraty zdolności samodzielnego jedzenia, problemów z połykaniem, czy nawet świadomości tego, co należy zrobić z jedzeniem lub naczyniami. Osoba chora może także odmawiać jedzenia pewnych posiłków lub nie jeść w ogóle. Ponadto podawane leki uspokajające mogą dodatkowo zmniejszać apetyt osoby chorej.

U osoby cierpiącej z powodu choroby Alzheimera bardzo często w jej cieniu rozwija się niedożywienie jeszcze bardziej zwiększające tempo negatywnych zmian. Z tego względu już na początkowych etapach choroby dobrze przedyskutować z lekarzem możliwość wprowadzenia do diety doustnych preparatów odżywczych. Przykładami takich preparatów mogą być Resource 2.0Resource 2.0 + Fibre lub Resource Protein. Mają one wygodną, płynną formę, a także występują w różnych smakach, co umożliwia dostosowanie do upodobań różnych osób. Lekarz może zasugerować także wzbogacanie klasycznych posiłków w białko przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych do tego celu preparatów w proszku, np. Resource Instant Protein.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Resource 2.0, Resource 2.0+Fibre: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia. Resource Protein: Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko. Resource Instant Protein: Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *