Medycyna pracy – kiedy i jakie badania wykonać?

Podjęcie nowej pracy wiąże się często z pracą w ściśle określonych warunkach. Bywa jednak i tak, że praca w określony sposób w określonym odcinku czasu może niekorzystnie wpływać na zdrowie danej osoby.

Lekarz medycyny pracy Kraków – dlaczego warto?

W celu uniknięcia potencjalnych wypadków lub negatywnych skutków pracy należy w pewnych sytuacjach skonsultować się z lekarzem medycyny pracy Kraków.

Czym się zajmuje medycyna pracy? Medycyna pracy jest dziedziną, której celem jest ochrona pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z wykonaniem pracy zawodowej. Poza profilaktyką i diagnostyka specjaliści w tej dziedzinie zajmują się również leczeniem chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenia pozwalające na podjęcie pracy na danym stanowisku lub wykonywaniu konkretnego zawodu. Jego zadaniem jest również określenie zakresu i częstotliwości kolejnych badań na podstawie charakterystyki stanowiska pracy. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi skontaktować się z odpowiednią przychodnią w celu wykonania niezbędnych badań. Taką praktykę reguluje ustawa o zatrudnieniu. Do najmniej znanych obowiązków lekarzy medycyny pracy jest promocja zdrowia poprzez wdrażanie różnego rodzaju kursów czy też programów prozdrowotnych. Programy takie częściej spotykane są w dużych miastach jak Kraków.

Medycyna pracy jakie badania należy wykonać?

W zależności od specyfikacji stanowiska pracownicy kierowani są na różnego rodzaju badania medycyny pracy – jakie należy wykonać? Nie jest to z góry wiadome. O tym, na jakie konkretne badanie zostanie skierowany pracownik, decyduje lekarz. Do najbardziej podstawowych badań wykonywanych w gabinecie lekarskim należą:- pomiar ciśnienia krwi,- badanie osłuchowe,- spirometria, o ile wymaga tego specyfikacja stanowiska. Ponadto, medycyna pracy zobowiązuje do przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, w którego trakcie gromadzi dane diagnostyczne, które dotyczą:- przyjmowanych leków,- chorób przewlekłych,- chorób występujących wśród członków rodziny,- urazów- przebytych operacji. Natomiast do gamy badań przeprowadzanych poza gabinetem lekarskim, zaliczyć należy badanie krwi oraz moczu. Są to tak podstawowe badania, że przeprowadza się je każdemu, kto zostanie skierowany do przychodni. Medycyna pracy przewiduje również bardziej szczegółowe badania.

Medycyny pracy badania kierowców

Specjalistyczne badania medycyny pracy kierowców są złożone. Muszą oni regularnie przechodzić badania psychotechniczne. Dodatkowo kierowani są do okulisty, a także laryngologa. Obowiązkowa wizyta w gabinecie laryngologicznym będzie dotyczyła osób pracujących w głośnych warunkach.

Medycyna pracy badania do biura

Medycyna pracy badania do biura obejmują w większości wizytę u okulisty – zostaną tam skierowani pracownicy biurowi pracujący przed monitorem komputera. Pracodawca w skierowaniu musi dokładnie określić czynnik niebezpieczny, związany z przebywaniem przed komputerem. Zwykle do wyboru przedsiębiorcy są dwa wskazania – do 4 godzin lub powyżej 6 godzin. W obu przypadkach podstawowe badanie wzroku będzie niezbędne.

Kiedy należy udać się do lekarza medycyny pracy?

Kiedy należy udać się do lekarza medycyny pracy? Niezwłocznie gdy otrzyma się skierowanie. Na szczęście Kraków jest miastem, gdzie prywatne usługi lekarzy z zakresu medycyny pracy są łatwo dostępne. Przepisy kodeksu pracy jasno przewidują, kiedy konieczny jest kontakt z lekarzem medycyny pracy. Badania muszą być przeprowadzone w następujących sytuacjach:- przed rozpoczęciem pracy, jako badania wstępne,- gdy następuje zmiana stanowiska,- gdy następuje zmiana charakteru stanowiska,- przed wygaśnięciem ważności poprzednich badań- po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, dłuższego niż 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *